EPR

הגעתי עכשו למלון של הכנס והקמנו את הדוכן שנראה מצוין!! רציתי לשלוח לך ולהגיד לך כל הכבוד על העבודה המקצועית המהירה והיעילה. זה תענוג לראות את התוצאה.