אמונה עולמית

"אמונה עולמית" מרכזת את כל השלוחות של ארגון "אמונה" ברחבי העולם, לתמיכה וגיוס כספים לפעולותיה של "אמונה" בארץ בתחומי החינוך, הרווחה וההתנדבות.

בנוסף לעבודות אחרות, עיצבתי את הדו"ח השנתי שמפרט אודות הפעילויות שנעשו בשנה החולפת וכן פילוח התקציב.

דוח שנתי אמונה עולמית
דוח שנתי אמונה עולמית
דוח שנתי אמונה עולמית
דוח שנתי אמונה עולמית