חמש מגילות

סדרה ללימוד של חמש המגילות, לפי פירושו של הרב קשתיאל.

עיצבתי אייקון מלווה לכל אחת מהמגילות, והוא חוזר על הכריכה וגם בתוך הפירוש.

כריכות חמש מגילות
כריכות ואייקונים חמש מגילות
עימוד חמש מגילות
עימוד חמש מגילות
עימוד חמש מגילות