לאשת חיל

ספרה המקסים של רבקה צינמן, שגם איירה – פירוש ואיורים לכל פסוקי "אשת חיל".

לאשת חיל
לאשת חיל