פרשה ושירה

רעיונות מפרשת השבוע שזורים בשירה הנוגעת בחיים – ספר מאת אביטל יומטוביאן.

ענייני הפרשה מתוארים בשיר מחורז, ומלווים ביצירה שנעשתה ע"י תלמידי בית הספר "סיני" ברמלה.

פרשה ושירה כריכה
פרשה ושירה הקדמה ותוכן עניינים
פרשה ושירה פתיחת חומש
פרשה ושירה כפולה
פרשה ושירה עמודי יצירות