פרויקטים

פרוייקטים מורכבים הם כיף גדול. דרושה כאן חשיבה רחבה על הרבה פריטים במקביל (או בהמשכים), כדי שהתוצאה הסופית תהיה אחידה ומושכת ותמלא את הייעוד השיווקי שלה.